Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Chit Mar 31
At the pouring rain
To hide away my pain

When the sun shines bright
To dry my tears outright

When the sky turns to black
So you'll never get to see me looking back

Meet me
At those times
So I won't beg you to be mine.
Chit Mar 30
Walking down the aisle fascinates me
Where it always felt
Like my wedding day
Where I will be dressed in white
With tulips in my hand
Eyes fixed to the man
Waiting at the altar
Serenading by the choir
And the groom was half naked
Hanging on the cross
Chit Aug 2020
I'll stop

Today I'll stop myself...
From checking my phone if you text me
From answering your call
From looking at your picture
From writing you poems
From sending you emails
From thinking about you
And eventually
From loving you.
But WAIT!
Not TODAY!
Maybe tomorrow, or the day after that.. Maybe next week.. next month,.. next year..
I'll stop myself from loving you, I just don't know when?
Chit Aug 2020
I killed my feelings for you
Just for us to be
FRIENDS.
Chit Jul 2020
Sabi na eh
Kahit anong gawin natin
O kahit wala tayong gawin
Mauuwi sa ganito ang lahat

Lagi mo silang pipiliin
At lagi mo akong iiwan
Ngunit kung ganunpaman
Nais ko pa ring malaman mo

Matagal ko nang nakita
Ang taong para sakin
Yung nga lang
Hindi sya nakalaan sakin

IKAW YUN.

Ikaw yung una sa lahat
Unang kilig
Unang lambing
Unang kirot saking dibdib

Ikaw yung hinanap ko
Sa piling ng iba
Kaya hindi naging tugma
At nauwi rin sa wala

Ikaw yung hinayaan kong mawala
Dahil alam kong may iba pang magpapaligaya sayo
Dahil alam kong hindi ako magiging sapat

Subalit umasa pa rin ako
Sa mga "gudmornings at gudnights"
Sa mga "musta ka at whats for lunch"
Sa mga "work kn at ingat pag uwi"

Kagaya ng pag-asa
Sa pagpatak ng ulan sa tag-init
Sa init ng araw sa panahon ng ulan
Sa presidente para maging disente

Haaaayyyy
Hindi bale na
Ganun talaga eh
Hirap kalaban ni tadhana

Naiisip ko na ngang humingi ng tulong
Kay Thor ng Avengers
Kay Superman at Batman
Kay Ding at Darna

Pero kagaya nila
Alam ko at alam mo
Na itong merong TAYO
Ay isang pantasya lang.
Chit Jun 2020
Marriage is not for everyone.
And that's fine.

The sad part is...
We only realized it,
When we're already in it.
Next page