Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   hindi   aking   kaibigan   loob   siyang   ako   ikaw   bawat   kung   laging   ngunit   patawad   kahit   sanay   upang   sama   kayo   kabagabagan   naman   sambit   parin   puso   tunay   mga   huwag   muling   alang   ala   dulot   araw   unang   payo   galit   pwede   dios   marahil   hiling   rin   buhay   kalungkutan   kaibigang   siguro   itoy   nagmamahal   lumilitaw   makapagpatuloy   tayo   igagawad   magkasama   limutin   sahod   salitang   kaibagan   sisimulan   tandaan   nagbigay   nanghihinayang   panalangin   magsawa   bigat   gumawa   makapanatili   mensaheng   hirap   inaasam   nagtatampo   pagsusumakit   kinalalagyan   huwarang   saglit   panimdim   susubukan   parisukat   ipapalit   naaalala   ipinagkaloob   pakikibaka   kamtin   din   sagot   ilalahad   saya   magbigay   nahirapan   pumapawi   inis   suliranin   mararamdaman   kalakip   modelo   nagagawa   nagaalinlangan   nabibigatan   damdamin   hangad   pumupukaw   masumpungan   pagbabagong   tugma   tao   nasusumpungan   kasinungalingan   makasarili   salamat   man   liwanag   sakin   pagsubok   kabuluhang   dili   magtanim   alaala   samahan   pusong   nayayamot   inspirasyon   dahil   lagi   biruan   alam   itugma   nagkikita   masasaya   tawanan   biglang   dakilang   pasanin   isang   walang   paumanhin   hibik   lumuluha   magpapakumbaba   totoong   mawala   pinipigilan   maylalang   akin   tula   ganon   magkikita   pawang   subalit   gaya   iniwan   katapatan   nating   ibig   madilim   tungkulin   pano   iyong   kaludtod   bumabalot   niyaong   halintulad   nakatutuwa   tunog   gawa   nitong   nilimot   utang   ilapat   nahihirapan   saknong   mahal   gabi   inaakala   kapanatagan   iparating   laan   nabitawan   kulungan   maganap   tanging   nalang   tungkuling   lugod   kaloob   ating   unawa   pakisamahan   isipan   saklolo   kaaway   dumarating   takot   kahulugan   sayo   damdaming   kinasangkapan   sakit   minsan   nasa   mabubuting   lakas   harap   koy   pakitunguhan   makipot   salita   alinlangan   dalangin   tulad   masiyahan   niya   mahalin   aral   pumapayapa   paglilikod   akong   maramdamin   isip   naguguluhan