Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Atta Feb 2018
buat apa bermimpi
pada akhirnya terperosok jauh

buat apa mengkhayal
pada akhirnya tersesat dalam ilusi

mungkin itu cara Tuhan
untuk mengajarkan kita
cara untuk berusaha

atau mungkin itu cara Tuhan
untuk menjauhkan kita
dari kesenangan yang fana
dan keterpurukan yang nyata

terima kasih Tuhan

tapi aku sudah larut dalam keterpurukan itu, Tuhan.
menyalahkan Tuhannya ketika dia jatuh dan membenarkan dirinya, egois.

— The End —