Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
HYA Jan 2018
Kasalanan mo na kung matatamaan ka.

Isa.
Isang salita lang ang kaniyang binitawan
At siya naman ay agad **** pinaniwalaan

Dalawa.
Dalawang puso, noo'y nagmamahalan
Nawala ang isa kaya sarili ngayo'y ipinagsisiksikan

Tatlo.
Tatlong beses na siyang humanap ng kapalit mo
Magaling ka nga naman sa akademika ngunit sa pag-ibig ay sobrang bobo

Apat.
Apat na araw kang naghintay sa kanyang pagbabalik
Hanggang sa nakita mo siya kasama ng iba habang nakikipagtalik

Lima.
Limang opinyon ang iyong inilahad
Subalit bumabalik-balik pa rin ang iyong kamao sa kanyang palad

Anim.
Anim na segundo ang lumipas pagkatapos ng iyong paglipad
Sa kalangitan na totoong nakakakita sa iyong abilidad

Pito.
Pitong rosas ang kanyang ipinadala na siya raw ang nagtanim
Kahit ang mga ito'y pinitas niya lang sa inyong hardin

Walo.
Walong katotohanan lamang ang kanyang naisabi sa iyo
At sagot mo, "wala naman talagang perpekto"

Siyam.
Siyam na tala ang kanyang sinungkit para sa iyo
Ngunit sa iba, ang sinungkit niya'y...

Sampu.
Sampung tula na ang ibinahagi upang ika'y maliwanagan
Kaya, giliw, nakikita mo na ba ang ginagawa niyang kasalanan?
heeey
Jeffery Massey Feb 2016
WITNESS ME by Jeffery Massey 2016

I see you when u touch me so
Like the beat of a hummingbirds wing.
I Soften as  your burning gaze sets fire to my ❤,
As my soul so lightly trembles
Awash in your flowery fragrance
Drifting lightly ever so tender your rose petal hair;
Your Truth I hear, Your Voice so near
Shimmering Wind Chimes within my secret desire
Lost so long hiding the treasure within me you seek...
I see your piercing reality throughout time's arrow...
WITNESS me as your love see me too...
Jeffery Massey Feb 2016
The  roughness signifies my pain
my struggle my Grind in this life.
One way or another I continue to climb.  
The proverbial  ladder of life!
Isn't  it amazing how our bodies can
physically  reflect our pain and Internal  wellness.
My knits and Cuts, scrapes and burns
reminds me of what I've overcome and
how far I still need to go
I take my time though and treat myself well
and learn to be gentle
*** life has a way of reflecting pain and happiness.
All u have to do is look closely.
The signs are right in your hands.

— The End —