Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
(An mémwa granfré an mwen Dodo, frè jimo a Roderik, ki disparèt an *** lanmè koté Sentlisi lé disèt maws démildisèt anbo kanno ay, In God we Troust, menm jou ti frè an mwen Toto fété swasantkatran ay)

Lè Manzè Frégat, on vyé zwazo épi tèt a sizo lan mè, rivé

Konpè Dodo té ka ba dé kudmachwa adan on ponm arak kon i té ni vyé labitid fè

Dépi lé i té ti manmay chak trwazyèm vandrèdi a mars o pipiri chantan

Sété on sèl pélrinaj pou y té pran gou a sé prèmyé ponm malaka ki té vinn friktifyé

Vyé zwazo la diy konsa: « chaben, apakonsa zafè ka fèt ! avan ou té sèvi kow, avan menm ou té comansé manjé plen vant aw, ou té dwèt ban mwen lajan an mwen, ban mwen sa anfwamenm »

Konpè Dodo pa enmé pon vyé zwazo diy pon vyé biten ! I wondi bouch, i toufé, i manké tranglé :

-Ki pawol a foumi fou ki la ? i taw ?

-i tan mwen. ban mwen lajan an mwen, man, ou alo, ranjé zafè aw byen pas dènyé vandrèdi aw rivé !

ou pé kriyéy jan ou vlé malaba, malaka, kwachimelon, otaheite, pomme d’amour, ponm tayti, manzana malaya, séw ki sav, ou pa papay

sé mwen ki mèt ay, ou tann ! Ou tann byen !? Pa fè mwen trapé dézod épiw

Pa fè mwen jiréw, avan ou ay pran zafè a moun prokiré sav ki moun ki mèt a kann la

mwen ja las jouwé domino épiw, kouté sa byen, wouvè gran zorey aw ! An ja diw sa, yo ka kriyé mwen an lot koté Jambo, Prensès Scisour Lanmè

mwen pa vlé sav si ou métodis si ou advantis si ou ka fè penti

si ou rosikrisyen si ou catolik ou si ou ka trasé lèt asi olivetti

si bon dyé aw vodou, endou, ou témwendjéova, fwa aw sé taw, tan mwen sé tan mwen,

Non an mwen pa Séza non an mwen pa Bondyé sé Jambo

ponm arak ta la sé tan mwen, sé awryè granpapa granpapa mwen ki té arawak

ki plantéy, si ou vlé sav, ban mwen diw on ti biten malgré vyé mannyé érétik ou ni dépi toupiti. ou ka ékri tout koté « In God we Troust » sé pousa ou dwèt ka vinn trousé mwen ! foutémwa likan, espèce de malélivé

manjé kénèt aw ou chenet aw ponmsitè aw fé sa ou vlé épi yo mé pa mannyé vyé pyé ponm arak an mwen

sa ja ka fè plis ki katvensètan ou ka fé la fèt asi pyé ponm arak ta la

Ou pa sa li fransé , chaben ? espèce en voie d’extinction! An ké diw li on lot fwa an nanglè si ou pa vlé tann fransé

Endangered species !

Mé Kompè Dodo pa té vlé tann march ! Kompè Dodo mété koy ri ! I pa té pé rété ! Telman i té ka ri i té ka pléré !

Ki jan i té kay péyé pou on ponm arak pou on vyé frégat malkadik, dapréy non ay té « Prinsès Scisour Lanmè »

Manzè Frégat ou ni on jan dapréw ou sé yen a dan lé trwa Moiw, on Manzé Atropos

Konsidiré séw ki mèt a bobiné é débobiné

Mé apa mwen ou ké kouyoné, sé pa jodi jou disèt mars pon vyé zonbi ké koupé filsèvolan mwen

Banw diw sa, Tiré gran zèl nwè aw anba la pli la é ay pozé kow anba on pyé kowosol

Demen samdi avan jou ouvè mwen ké vinn kué ti ponm arak an mwen

Manzè Fregat pa pèd tan, vitman i poté mannèv, i anki ouvè gran gèl ay, bèk ay té ka parèt sizo

I vorey i varéy i valéy, i wotéy – zyé a zwazo la té ka sanm on sèl fé dartifis woz fichyia –

A las siete y media de la mañana, eran las siete y media en punto de la mañana

Kompè Dodo bat dènyé ti domino ay, a las siete y media de la mañana

Manzè Frégat comansé ranjé tou dousman sé domino la an bwat a domino la

Epi rès a ponm arak la i préparé pouy on ponch ponm malaka.

Sé pa pou ayen ni on proverb ki ka i konsa:

Pa jen jouwé domino épi on frégat si ou ka dwouéy on biten.
Bardo Jun 2019
I got me a Kangaroo
Lives way down in my pants
He seldom sits quiet
He'd rather get up and dance.

He goes Bo-ing! Boing! Boing!
I can't get him stopped
He's always on the go
Yea! he's always on the hop.

                     II

Well, he ain't no Dodo
He sure knows how to pogo
Even when I say no! no!
He keeps on on the go! go!
(Bit of a yo-yo)

And when he's full of vim
There's no catching him
I only hope my pants hold out
And he don't pop out.

                         III

Now how can I put forward
My Best face
When I got him down there
Bouncing all over the place.

He's up, then he's down
Then he's back up again
Up and down all day
Like a demented drawbridge.

                       IV

He goes Bo-ing! Boing! Boing!
And I go Down! Down! Down!
Whoa-aa Boy!

I go one way
While he goes the other
Man! he's tearing me asunder
I'm every which way.

My mind full of insecurities & fears
And my Kangaroo down there
He's looking up at me saying
What the hell are you doing up there.

                            V

O! what am I going to do
With my wild Kangaroo,
What am I going to do !!!
What! Get him a didgeridoo ???
(A didgeri-didgeri-doo!)

Have you got a Kangaroo
Down in your pants ?
"Ooooo! Whoo!" sang the girls
     "yes! we Dooo Whooo!!!"
What! Wait a minute, you mean...
You mean girls, they got Kangaroos too !!!
Poem about Kangaroos. But this isn't an Australian poem, that's a clue. You've heard of the birds and bees, well this is the Kangaroos in the trees. Must have been a full moon when I wrote this or a remembrance of randier days when I had the hots, my Kangaroo is quite well behaved these days.
Gather at my knee, all ye
neighbourhood kids & heed these
words to the wise: use Sisyphus’ tissues
if you’re wiping weeping eyes.

Audacity of hope, Barack? More like
jolly-hockeystick-in-your-throat, I’m-alright-
Jack barefaced cheek when baby boys & girls
are the pearls we hurl before this Swine of a Life.

Why every day a little more hope dies!
Somewhere some schmuck’s last hope just died,
& they hope they might soon die.

‘Where there’s life, there’s hope’:
fool’s hope on which you’ll choke
the day you find vital signs might be ‘Thunderbirds Go!’,
but your zest is as dead as a d-d-d-d-
pterodactyl, d'oh!
Ditto.
D'oh?
Ditto.
D'oh?
Ditto.

Paul Celan & Primo Levi
made it out of Auschwitz alive,
but both topped themselves
decades after the Lager,
knew treacherous Hope, not Fear,
queued up for disaster.

But you gotta laugh aintcha, like a supervillain
- mwah-ha-ha-hah!
Or a supervillageidiot
- yurk yuk yuk yurk!

Why every day a little more hope dies!
Somewhere some schmoe’s last hope just died,
& they hope they might soon die.

'Where there’s life, there’s hope’,
fool’s hope on which you’ll choke
the day you find vital signs are all ‘Thunderbirds Go!’,
but your zest is as dead as a d-d-d-d-
archeopteryx, d'oh!
Ditto.
D'oh!
Ditto.
D'oh!
Ditto.

Hope springs eternal,
like self-harming haemophiliac's on draught cuts.
Hope stings infernal,
like Satan’s futon of massed wasps’ butts.

Doctor, doctor, dearie me doc,
my get up ‘n’ go has ****** off.
Since life is a *****,
Hope must be the ***** support machine.

Why every day a little more hope dies!
Somewhere some schlub’s last hope just died,
& they hope they might soon die.

— The End —