Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ivan Brooks Sr Aug 2018
I speak the language of God
I speak Alleluyah and Amen!
I speak a perfect spoken word,
The language of poets and gifted men.

I speak fluent Norwegian
The language of the Norsk.
I was born a Liberian.
That took time and hard work.

I speak sound French
The language of French Guinea.
I speak it whenever I pray in church,
God blessed me there as a refugee.

I speak the English Language,
The universal language of business.
Wall Street used it to do damage,
Damages that caused the financial crisis.

I speak the hustle language,
The one adopted by hustlers.
This language I have used to engage,
All my challenges and troubles.

I speak a special creative language
The one spoken by writers and poets.
This language is so unique,
That it has produced many laureates.


#IvanBrooksPoetry©
1/8/2018
This is a special day ,because I used two languages to write it..I used the creative language and English.
Katryna Dec 2013
the night and the frost and the words that they speak
your fingers are frozen, your eyelids are closed
the crests and the troughs of your breath in the air
like the language of winter winds;
harsh tones that never go unheard
beneath your feet or inside your ribcage
or even as the frigid night that entwines itself with you
demanding to be felt

kveld og frost og ordene som de snakker
ditt fingrene er frosne, ditt øyelokkene er lukket
topper og daler av ditt pusten i luften
som språket av vinteren vind;
harde toner som aldri går uhørt
under føttene eller inni ditt brystkasse
eller som den iskalde natten som entwines seg med deg
krevende som må oppleves
norwegian is a tad bit rusty so if you find a mistake please do correct it! it's been so long, and my writing is a renewed work in progress
Marte Lindholm Feb 2017
Her står jeg i all min nakenhet
Skriver dikt på norsk og greier
Jeg vet ikke helt hva jeg skal si
Hvordan jeg skal sette ord på det

Engelsk ville fått dette til å se fancy ut
Med kompliserte ord og uttrykk
Men her kommer det rå og nakne
Rotete formulert, uten rim og slikt

Du får fram en helt ny person i meg
En person jeg selv må bli kjent med
For dette er ikke likt noe jeg vet om
Dette er alt helt nytt og rart for meg

Følelser jeg ikke har hatt før
En tvil om hva jeg egentlig vil
Jeg vet ikke lenger faktisk
Noe jeg alltid har trodd jeg har gjort

Det er mye du ikke vet
Mye du ikke bør få vite
Jeg vil ikke ødelegge deg
Livredd for at det skal skje

Gi det tid, så vil jeg skjønne
Hva jeg selv innerst inne vil
Jeg vet hva jeg vil ville
Men det er ikke alltid rett

Dette er som en ny sang
Som jeg må lære å synge
Og spille på piano perfekt
Før den store framvisningen

Er det mulig at tiden vil si
At solo er formen for meg
Eller kanskje det er på tide
Å gjøre det til en duett?
Vetta fæn lenger jeg

— The End —