Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ang   kung   tayo   ako   hindi   ikaw   masaya   lahat   anong   dahil   alam   paalam   lang   natin   naman   mga   bilis   rin   saan   wala   iyong   kahit   pag   sarili   bagal   bagay   muli   dalawa   pero   pilit   aking   mayroon   araw   huwag   walang   panaginip   ngayon   sana   akong   para   nating   tabi   bago   naririnig   pwede   sabihin   bakit   nang   ulap   maging   ngunit   parin   habang   naging   tingin   saya   dapat   biglaan   pano   iniwan   tulugan   madami   nila   gusto   yun   mismo   isa   sobrang   sakit   pahina   panahon   ating   natutunan   wag   kabilis   iba   akin   paano   kaya   kitang   mag   oras   kwento   halos   puso   kita   magpapaalam   tadhana   punitin   papel   nagmamahal   iyon   ibang   kalokohan   parang   tayong   pumapalibot   tanging   kamay   sugat   nalalasahan   mangamba   nagpakita   nakakaalam   dalampasigan   sinabi   tuwing   nga   nakalimutan   naiwan   muna   huwagako   kasi   napansin   gagabi   dinala   dito   kong   paraan   umuusad   marinig   pinipilit   kapag   napapangiti   ring   agad   nakasama   nakatupi   magandang   kakabilang   salubong   kakalimutan   talaga   inuunahan   natutuwa   matahimik   alaala   gising   magsulat   bigyan   natira   sayo   lumipas   idlip   orasaraw   hanap   pagsikat   aba   taon   pagmasdan   munting   ipilit   masyado   palad   pagiisip   nagturo   nakikita   manhid   bingyan   ilipat   binigyan   gabay   bituin   idinulot   mukha   nahahawakan   naroon   lisan   mong   diba   alon   drama   salita   susunod   bibigyan   hilom   daya   pahinga   baybay   pansin   inakala   buhay   sakin   pahayag   nandoon   kahapon   ngiti   nakaka   sumisilip   tinangap   tumanggap   lamang   tumatahimik   sarap   bumibilis   magpaalam   saang   lagi   hanggang   nakasulat   diin   mundong   nakausap   mundo   nandito   isat   siya   pakawalan   isinulat   umaga   mahal   mahabang   iyo   isang   nawala   noong   nariyan   sabi   matutuklasan   pagtibok   sasamahan   takipsilim   sinubukan   takot   gaano   buwan   ano   din   higit   mawala   ipagmayabang   yata   boses   kaba   ilang   lapis   nahabol   iilang   patagalin   basta   maayos   nakita   alala   dumarating   yung   ganoon   ibinigay   pagwawakas   ngakasi   sagot   nais   banayad   sumagot   ayos   punit   pangarap   matukoy   naamoy   isipin   kapayapaan   nakadapi   gisingin   daw   malaman   pigilan   natuwa   munang