Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
kung   ang   lang   alam   hindi   gaano   ako   mga   ikaw   aking   kita   nang   kapag   akong   para   bawat   rin   ilang   pasensya   makita   letra   bakit   kong   maging   humiling   gustong   minuto   tatlong   bukas   sana   masasabi   lumipas   hiling   masaya   tagal   damdamin   mong   salita   buhay   sikretong   dumating   dahil   dahilan   pero   malungkot   hinihiling   kahit   rason   kasaya   dalawang   makasama   kay   labing   langit   nakakahon   naman   maintindihan   iyon   laging   beses   nung   onse   kalungkot   nakakaalam   kawalang   magkatotoo   naramdaman   bilang   tinakpan   mata   saloobin   muling   naaalala   pagtitiwala   tanging   pinasaya   din   sasabihin   sinakripisyo   piling   bigla   natataranta   talaga   marami   itanong   naiisip   nais   nakatingala   ngiti   sayo   taon   iisipin   ito   palagi   nakikita   nandiyan   muli   gabing   mula   mananatiling   nga   sinimulan   gusto   damayan   humihiling   mahalin   panahong   ikinalulungkot   pagpikit   tuwa   wala   kumukurba   isang   makalipas   tulad   panahon   iyong   tinatagong   relo   kang   apat   tumunog   pagkamulat   sinabi   iniisip   dumaloy   alas   nabahala   kausap   doon   simula   nagpalit   puntahan   pumikit   nangangarap   itong   iyo   pagsubok   lahi   akin   luhang   buwan   pagtigil   ibinibigay   masabi   natatagong   kaya   pinagdaanan   kakulang   makausap   pasensiya   lugar   sandali   numero   reaksyon   tanong   hiniling   oras   pinagsisihan   tulang   kasama   kulay   maaaksaya   malaman   tungkol   pinakamimithi   puso