Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2014
Isa ka sa mga kilala
kong tao na
sobrang lalim

Mahilig kang magsulat
Ng mga nararamdaman mo
Ng mga istorya

May kung ano sa
mga salita mo
Hindi ako makahinga

Lalo na kapag
nilalabas mo na
kung ano ang nasa isip mo

Natatakot ako
para sa iyo
Nakakatakot
Hindi ko alam kung bakit
Masakit sa dibdib

Lahat tayo may pinagdadaanan
Pati ako meron niyan
Kapit ka pa

Kilala kita
pero hindi tunay na kilala
Nakikilala na kita
sa mga tulang ginawa mo
Written by
ESP  Antipolo, Pilipinas
(Antipolo, Pilipinas)   
Please log in to view and add comments on poems