Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2023
Akala ko ako'y kanyang pahinga,

Pero yun pala,

Isa ako sa mga bagaheng pinapasan nya.
Jethro Nhero Cuizon
Written by
Jethro Nhero Cuizon  25/M/Philippines
(25/M/Philippines)   
  3.8k
     jerely and Imran Islam
Please log in to view and add comments on poems