Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2020
Gisaysay sa imong matahom na nawong.
Butang na nakapadasig sa akoa karon.
Naghatag ug kusog sa huyang kong kaugalingon.
Kadasig sa dughan ko na ikaw ra permi sangpiton.

Adlaw-adlaw nako ni dinahandom.
Nagpaabot sa takna na kini makit-an sa dayon
Bidlisyo sa kahayag dala sa imong nindot na pahiyom.
Nagahandom, usa ka adlaw, ako kanang maangkon.
Angelito D Libay
Written by
Angelito D Libay  28/M/Davao City
(28/M/Davao City)   
9.8k
 
Please log in to view and add comments on poems