Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 11
‪huwag ka masiyadong lumapit at baka ika'y aking maging permanente tulad ng tinta na dadaloy sa pagbaybay ko sa iyong pangalan‬ na para bang ito ang pinaka paborito kong talinghaga sa bawat tula na aking ililikha na ikaw lamang ang paksa
Elly
Written by
Elly  19/F/Manila, Philippines
(19/F/Manila, Philippines)   
282
 
Please log in to view and add comments on poems