Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Elly Apr 2020
the love that you will find within yourself will forever be yours. it will never fade nor go away. it will stay with you, it will always choose you.
Elly Apr 2020
i always tell myself
not to step on broken glass
but it's too late
just as i entered your world
i
Elly Apr 2020
You don’t know me, at all.
But I do know some little things about you, just some sort of things that a random person will know.
Let me start at this..

That moment you smiled at me
I didn’t felt anything special, I just like the way you smiled like you were showing me how it feels like to be alive. And I, myself, want to see more of that from you. It doesn’t necessarily mean that it has to be for me but for you. I want you to keep going; to keep moving forward. This letter is more likely to remind you that people like me loved the way you smile, so I’m hoping you’d do more of that. More of smiles, smiles that will ensure us people especially those who are very close to you that you are okay, that everything is going to be okay. Always remember that you are worthy of everything the world has to offer.

I may not know everything, but know that I believe in you. Always am, always will.
Elly Apr 2020
there are lots of bad days in times you chose to see the good ones and most of the times you must not have been looking. you focus on things that you thought is right and overlooked how is that right. that in life we need to realize and know that the things you see may not be you thought you were right about. we have to understand wrong people and wrong things in our lives for us to get to deserve the autumn of our lives. the right timing, people who didn't just see us but looked at us, someone who is sure about us, and someone who is right for us.

in this is kind of funny to me since realizing stuffs from this movie is just right. i needed to watch this twice in my life to look, to notice, and to understand. trust me, when i watched it for the first time i didn't understand it. and now would you look at me typing this thoughts on how i did not just understand the movie but what does it want us to realize when it comes to life. as what summer answered in tom's question on what happened? life happens.
Elly Apr 2020
habang ikinakawing ko ang aking mga daliri unti-unti rin nitong napupunan ang bawat patlang sa pagitan ng aking mga daliri, naisip ko kung bakit patuloy akong nagsusulat. nagsusulat ako na para bang pinupunan nito lahat ng patlang na aking nararamdaman. umaasa na sa paraang ito kahit papaano, kahit kaunti mabawasan lahat ng halu-halong emosyon. na tulad ng mga kamay na ikinawing ay mas magiging matibay ito, hindi madaling paghiwalayin. na para bang kinukuha ko ang lakas sa mga kataga na binibitawan ko at pinupunan ang bawat butas na para bang kailan man hindi ito nagkaroon ng kakulangan o guwang. nagsisilbing bakas bilang patunay na, "kaya ko" o kadalasan ay, "okay lang ako"
Elly Apr 2020
parang sobrang lapit lang ng lahat kanina. napakarami rin na bituin na matatanaw kapag tumingala. sa tuwing sisilip din ako para makakita ng mga tao halos naririnig ko ang mga tinig ng boses nila na para bang ang lapit ko lang para maintintindihan ang pinaguusapan nila, miski ang pagbagsak ng mga kubyertos. paglapag ng plastik na may lamang pagkain, musika na ipinatutugtog nila at ang buwan na para bang napakadali lang abutin, kitang-kita ang liwanag na ibinibigay nito. sapat para makita ko ang mga gusali na nababalot ng dilim. sa isang iglap, naisip kita. naalala ko ang mga maikling pag-uusap natin. lahat ng naramdaman ko nuon ay parang kanina lang sa sobrang eksakto ng nararamdaman ko. hanggang sa mapaisip ako ulit. ganoon ka kalayo saakin. na para bang mas malayo pa sa katotohanang malayo ang buwan at ang mga bituin na nakikita ko sa langit. ganito ka kahirap tingalain at abutin.
Elly Apr 2020
mga ilaw sa gusali habang sari-saring tunog ng iba't ibang mga sasakyan (dyip, motor, at kotse). pero ang pinaka paborito ko ay 'yung sa tuwing titingala ako nandiyan ang buwan. tapos may mga eroplano na may kanya-kanyang direksyon. 'yung kada lingon mo habang nakatingala ka mayroong eroplano na paalis o kaya naman pauwi na. tapos ngingitian ko sila na para bang nakikita nila ako at bubulong ng "mag-iingat kayo."
Next page