Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2019
kita ko
sayong mata
ang saya
mo sa kanya
hindi ko lang talaga maintindihan
kung anong dapat kong madama
iniwan kita
kasalanan ko
pero hindi mo rin naman ako masisisi
kung may sakit dito
dito sa dibdib ko
dahil noong iwan kita
ay hindi ko ginusto
kaya ngayon
kahit hindi ko gusto ang nakikita ko
ay pinilit na tignan ang mata mo
kita ko
ang saya
mo sa kanya
dahil dito ay masaya na rin ako
dahil alam kong
masaya ka
dahil sa kanya
Written by
Random Guy  22/PH|DXB
(22/PH|DXB)   
442
 
Please log in to view and add comments on poems