Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2019
bawat tadhana ng isang tao ay kakabit ng isa
kahit pa
ilang taong hindi nagusap
ay babalik pa rin sa kung anong trato sa isa't isa
kaya ngayong nagparamdam ka
ay mas naguluhan ako kaysa noong unang umalis ka
Written by
Random Guy  23/PH|DXB
(23/PH|DXB)   
  1.5k
 
Please log in to view and add comments on poems