Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
Kung may bayad lang ang bawat pag-silay sa'yo
Malaki na siguro ang aking
pagkakautang
Pag-ibig ko'y parang bangkay sa karagatan
Hindi maitatago
pagkat kusang lumulutang
Nahulog na ang loob ko sa'yo
Wala ng matatakasan na lagusan
Humihingi ng pag-ibig mo
Wag sana akong mapagdamutan
.....
marrion
Written by
marrion  15/M/The Philippines
(15/M/The Philippines)   
  8.2k
   zee
Please log in to view and add comments on poems