Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 7
Matagal - tagal na rin noong ako'y iyong iniwan
Ngunit hanggang ngayon ay umaasa pa ring mababalikan
Sino nga ba ang unang nakalimot?
Pagmamahalan ba nati'y napalitan na ng poot?

Hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay
Hindi maipapangakong hahayaan ang pusong mamatay
Maaring isalba o kaya'y palayain na
Sana'y makalimot at hikbi ay tumahan na
"I know now how heartbreaking it is. And I end up making a poem for him."
Written by
BEA CLARIZ BALETA  20/F/Philippines
(20/F/Philippines)   
  13.9k
     Poolza, Neo and Kauthar
Please log in to view and add comments on poems