Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2017
Kung may isang daang tula
Mga tula para kay Stella
Mga tulang sinasaad at nilalathala
Ang puso at mga nadarama
Na nagmula sa isang binata

Isang emosyon, isang daang tula
Para sa kanyang tanging sinisinta
Nais ko ring magsulat, lumikha
Hindi isang daan, kundi isa
Isang may isang daang salita

Mga salitang sana'y sapat na
Hindi ko gustong sumobra pa
Kaya tanging hiling ko talaga
Na kasabay ng mga salita
Maubos na ang aking nadarama

Tinakdang bilang ay nalalapit na
Ngunit bakit iniisip parin kita
Isang daan na, tama na
Pagod na akong mahalin ka
Pagod na ako maging tanga
Oo hype rider na hahaha
Ysa Pa
Written by
Ysa Pa  20/F/Milky Way Galaxy
(20/F/Milky Way Galaxy)   
  2.6k
     Sha, Brent, Idiosyncrasy, TSPoetry and Isabelle
Please log in to view and add comments on poems