Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2015
Landet hvor hver tiende borger sluger piller
for at få dagene til at hænge sammen
hvor farver rød, gul og grøn ikke
længere betyder kærlighed, lykke og håb
men er farverne på piller mod
depression, søvnløshed og angst
alligevel er vi for stolte til at indrømme
at kendte og fremmede ansigter drukner
i regnbuepiller og titusinde bivirkninger
Skrevet: 15. Juli - 2015

Translation:
Denmark
The country where every tenth citizen
swallows pills to make the days stick together
where the colors red, yellow and green
do not mean love, happiness and hope
but are the colors of pills for
depression, insomnia and anxiety
still we are too proud to admit that
familiar and unfamiliar faces are drowning
in rainbow-pills and ten thousand side effects
Clindballe
Written by
Clindballe  Denmark
(Denmark)   
Please log in to view and add comments on poems