Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 May 2016 RV
Claudee
Untitled
 May 2016 RV
Claudee
Kung wala ka talagang ideya
Kung saan ako may pilay

Alalayan mo man lang ako, putangina.
 May 2016 RV
Chameleon
Earthquake
 May 2016 RV
Chameleon
I wish I didn't have to turn into an earthquake,
a trembling, shaking mess.
Simply because I don't always know the answers.
 May 2016 RV
From A Heart
Inis
 May 2016 RV
From A Heart
Naiinis ako sa mga hipokrito
Na ginagawa sa iba
Ang ayaw nilang gawin sa kanila.

Naiinis ako sa mga makasarili
Na kaya kong unawain
Ngunit hind magbibigay ng oras na intindihin ako.

Naiinis ako sa kanya
Dahil nalilito ako.

Naiinis ako sa kanya
Dahil nililito ako.

Naiinis ako sayo
Kasi ayaw mo akong tigilan.

Naiinis ako sa sarili ko
Dahil ang mundo ay bilog nga
At alam kong lahat ng kinaiinisan ko
Sa akin din nagsisimula.
 May 2016 RV
From A Heart
Outerspeyz
 May 2016 RV
From A Heart
Aalis ako.
Gusto mo ba akong samahan?
Alam kong nasasaktan ka,
oras na para lumisan.
Tara.
***** tayo sa kalawakan.
Next page