Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   pag   ibig   ito   bawat   mga   ano   isang   hindi   kahit   dahil   halik   dapat   mong   lahat   simula   katapusan   sabay   sapat   alaala   walang   nang   alon   kung   malakas   kasama   iisa   kaya   mas   man   ulan   encontrars   ibang   pang   mapagkakatiwalaan   tanong   naging   ngunit   parin   matibay   pusong   libo   dagat   kailanman   luha   pala   bagay   lamig   nito   damdamin   dilim   pagpatak   wala   alaalang   paanong   iyong   pero   hanggang   sapagkat   paano   lumbay   buwan   mundo   sayo   nag   mar   yakap   lang   kandong   bumuhay   bakit   buhangin   naghangad   huhusgahan   sabihin   panulat   nakapagpabago   ngumiti   ulap   find   dalisay   nyang   urong   respeto   maging   pagtanggap   dalampasigan   maghahanap   matagal   mamanhid   pinapahina   nagbibigay   tumangis   sumariwa   muna   maghintay   muling   nahimbing   salamangka   pumawi   tanging   patugo   mataas   halip   lalo   lumuha   puro   kinabibilangan   kagustuhang   sukuan   magbibigay   magkumukunikta   depinisyon   magkita   bundok   buuin   gising   sasagipin   saakin   sea   napagod   daluyong   pagsuko   pagpapanggap   sumigaw   paghampas   tuyo   puting   gayunpaman   mata   pagkalunod   unang   pinakamatarik   gabing   labi   mula   lupa   palang   tangay   sino   konsepto   will   porsyento   tumayo   asam   laman   liwanag   pinapatibay   simbolo   katakutan   ako   salita   kakulangan   mismo   kasarian   batayan   salitang   patay   tuwa   makakasama   inihakbang   tulay   aasam   tatanggapin   pluma   tagumpay   panahon   sakit   naghanap   binuhay   lulubog   aakayin   wag   papawiin   pagbato   maghahangad   paa   ayoko   matatagpuan   pagsulong   gabi   paghina   manlamig   yayakapin   ibigin   balibaliktarin   eksplinasyon   makakapagpapabago   produkto   makapagbibigay   dampi   papatay   iba   pagkakamali   pagsubok   kinatatayuan   pagitan   sumidhi   kailangang   nagbago   galit   pinaniniwalaan   pagpapahalaga   humimlay   tayo   matapos   puno   rin   kanyang   ramdam   kahulugan   aahon   tao   konseptong   naglakbay   nakatitig   ilang   pangangailangan   pagkatao   kinalimutan   pupuno   kalimutan   lakas   inggit   kamao   inihampas   hangin   libutin   umibig   umasang   pupunan   halong   dala   masama   unawa   dalawang   kalilimutan   sagot   aalinlangan   panahong   magkaibang   tuno   patapos   daang   nagngangalit   kaluluwa   diksyonaryo   pait   bawasan   magmula   buong   liriko   uri   akala   positibo   tala   lalong   itong   magtuturo   imahinasyon