Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   iyong   kaya   parin   lungkot   aking   hanggang   kailan   ito   alaala   puso   lumipas   lahat   bigla   tapusin   nag   damdamin   nalang   ayoko   patuloy   pala   mga   ngunit   ilang   muling   ikaw   habang   pagkat   poot   sarili   sana   yayakapin   dadamhin   gagawin   tanggalin   sadyang   pantasyang   saakin   galit   ibabalik   naging   hindi   masaya   isipan   mananalig   pinapainam   pagaanin   pumapait   pag   tumatagal   kung   dibdib   limutin   lalong   hiling   itong   nga   mawari   kapiling   babalikan   saking   wasak   sugat   dinggin   nais   mundo   ngingiti   tumakbo   mapanakit   buhok   inam   kumurot   beses   nanunuot   kahit   masasayang   malayo   para   malungkot   hinahangin   palapit   dulot   pakiramdam   pinagmamasdan   balik   bang   napagtanto   magulo   wala   siyang   tila   pawiin   sumigaw   tula   kita   lamang   lumapit   puno   nakakapit   gumuhit   panahon   tatakbo   subok   aasa   bago   sigla   dhailan   madarama   ayos   tadhana   ako   saya   paglapit   dating   sariwa