Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Oct 2016 · 47.6k
Tulog.
Amethist Jude Oct 2016
Ang saya matulog
Ang saya managinip
Walang problema
Hindi masama ang ihip

Ang saya matulog
Para lang akong nahuhulog
Nahuhulog sa ideyang tayo
Pero di masasabihing totoo

Pagtulog na mag-isa ka
Sa panaginip kasama ka
Naka-ngiti,
Magkahawak ng kamay,
Nakatawa.

Pagkagising mag-isa ka.
Nakahiga sa kama
Malungkot,
Walang kayakap,
Marahil na nagdurusa.

Nagdurusa sa ideyang dapat may tayo,
Kung hindi lang ako bumitaw sa kung ano ang totoo.
Naniwala at nagpaloko
Sa mga sinasabi nilang kuro-kuro

Minsan gusto ko nalang matulog
Kase nakakapagod na mahulog
Mahulog sa kalungkutan
Mahulog sa kasawian

May oras na ayoko nang gumising,
Sa tulog kong mahimbing.
Dahil alam kong kapag ako'y namulat,
Gugustuhin ko ulit sumulat.

Sumulat ng aking nararamdaman,
Sumulat ng bagay na ipinaparamdam,
Sumulat ng mga bagay na di mo nararamdaman
At sumulat ng bagay na di ko mararamdaman.

Pagkatapos sumulat muli akong mapapagod
Mapapagod sa nararamdaman
Mapapagod sa katangahan
Mapapagod sa kabiguan

Pagdating ng gabi ako'y hindi makakatulog
Dahil sa mga bagay na naglalaro sa aking isipan
Pagdating ng alas dos ako'y makakatulog
Dahil malinaw na ito'y isang katangahan

Sa susunod na pagtulog
Sana hindi na ikaw ang laman
Ng panaginip
At Laman ng puso't isip

Dahil masaya matulog
Ang saya managinip
Walang problema
Hindi masama ang ihip
Mala-slam poetry ang nais ko pero fail
Jul 2015 · 628
Black
Amethist Jude Jul 2015
Is the darkest of all
The least appreciated when it comes
To painting walls

No one likes it when it comes to
Painting walls because
The ambiance is deadly, they say

But these days, why is it loved?
Maybe because of fashion?
Or they can relate to the feeling?
The feeling of death
Jul 2015 · 222
Untitled
Amethist Jude Jul 2015
I told myself to not to do it anymore
But there's this voice inside my head
Telling that I should do it
Because I deserve it

There's a fight in my head
Battling if I should do it
Thinking that It's a sin
And thinking that somebody cares

But the other voice was powerful
Dreadful flashbacks started to play
The memories of being useless occupied my mind

Months ago I thought that I was okay
But now the feeling is back
The feeling of being eaten by the darkness and the feeling of being down

The depressing thoughts was the only thing that's in my head
All the words are replaying,
making me do it.

I'm sorry but I know it,
I know that I deserve the pain


- r.m // 10:21 AM

— The End —