Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
aynad030200 Jan 2021
Trying to free me from the chains that they cuffed around my neck, feet and hands
Trying to free me from the pain that I could never understand
Here I am imprisoned in the distress of my past
And burning my soul in hell
But how long will the pain last ?
Unless you wish me well.
aynad030200 Oct 2020
One-sided love, he ain't my first love
I'm the devilish one, he's the angelic one
We're different yet the same
Every time he calls out my name.

It must be bad karma
What I did to every one,
That's why I'm all alone
But I ain't lonely,
I'm super happy
I guess this is good karma,
I bet he's my blessing in disguise
And maybe he's the angel in the skies.

I've got no horns
I ain't crowned with thorns
I've got no halo
Maybe I'll just say hello

I've got no wooden staff
I ain't worshipping a golden calf
I had no wings for me to fly
But I'm pretty sure I'm happy enough to cry

I can't part the sea
I can't reach the shore
I can't cross the ocean and walk on the water
I can't perform miracles.

I hope you would see
That I ain't like this before
I drifted like the wind after
It was then told in the oracle.
aynad030200 Sep 2020
Water alone cannot suffice my hunger
Food alone cannot withstand my thirst
I was drowning in fear and running for my life
I feel like lying in deathbed all my life
aynad030200 Sep 2020
He made me realize that I was living in a house filled with demons
Their bad habits are quite common
If you could compare it with anything else
I only want nothing more, nothing less
They are quite cruel
They only wanted to conquer and rule
Conquer and rule the world and own it like it's theirs
But they aren't the heirs.

I have a mother whose like Beelzebub
I have a father whose like Beelzebul
I have a sister-in-law whose like Lucifer
While my siblings were the accuser.

How I wonder, my home no longer has love in it
How can I feel it?
My heart is already numb
And my mind is super dumb.
How can I call it my home
If I feel hopeless and alone,
Where shall I locate my house?
Well, Hell is already my house.
No wonder, I have been feeling like hell
Every time you try to wish me well.
aynad030200 Sep 2020
Take me to Wonderland
Leave me in Neverland
Hold my hand
And come with me where dreams are born
And time is never planned
So come with me where you and i are born
And our future is long planned.
aynad030200 Sep 2020
I'm letting you go
I'm setting you free,
It's not you because it's me
I love you but this is goodbye;
I just want to let you know
I love you goodbye.

I never stopped loving you
It was you who chose to walk away,
I never stopped aporoaching you
It was you who went away;

I am so confused
Our set-up was so infused
That's why bridges should be burned
And tables should have turned

I am way too good for you
You are no good for me
You will just take me for granted
And then leave me unattended

Do I have to notice you first and aporoach you
Just to let you know that I will be here for you
But I won't be that girl any longer
Who would stay by your side forever

That's why I need to let go of your hand
I hope you understand
As i walk far away, I hope you close your eyes
And wipe away the tears falling from your eyes.
aynad030200 Sep 2020
Ang Kalayaan na ipinagkait sa akin ng tadhana
Ang Kalayaan kong gumala ay tila naglaho ng parang bula
Ang Kalayaan na singlayo ng mga tala na kailanman ‘di ko maabot
Nang dahil sa isang pagkakamali na minsan kong nagawa
Hindi ako tinigilang parusahan ng dahil sa isang pagkakamali na ‘di ko sinasadya
Kaso ang isang pagkakamaling iyon ay nauwi sa paulit-ulit na pagkakamaling namimihasa
Ngunit dalawampung taon akong nabuhay at nanirahan dito sa mundo na walang natatanggap na tiwala sa aking mga magulang
‘pagkat ilang beses nang nagbabakasakali na ang aking katanungan ay mahanapan ng sagot
O kalungkutan! Ako ay iyong lubayan na! dahil ang mga ulap ay nagsisimula nang umiyak at pumatak ang mga luha nito.
At dahil sa ako raw ay isang walang kwentang nilalang na nila-lang lamang nila
Ilang taon kong hawak ang katotohanan
Ang katotohanan na alam kong balang araw ay tatawagin akong salot sa lipunan
At milyon-milyong mga mata, tenga at bibig ang mga nakakarinig at nanghuhusga sa akin na parang alam ang tunay kong kwento na binabalot ng misteryo sa aking buong pagkatao
Tila ako ay aalis at babalik sa paaralan upang pumunta at umalis sa klinika ng aking espesyalista
Limang taon kong hinintay bago natupad ng Panginoon ang aking dalangin
Ngunit kahit nakakulong ka na, ‘di ko pa rin magawang maging masaya dahil pagkakamali nating pareho ito ngunit ikaw lang ang kanilang pinarusahan
Ikaw ang nagsilbing katahimikan sa maingay at magulo kong mundo
Pero nang ikaw ay aking nasilayan nang harap-harapan ulit sa presinto  ay tila umulan ng apoy sa buong kapaligiran nang dahil ako ay nagtanim ng poot at galit sa iyo
At sa aking pagtulog ay rinig na rinig ko ang tiktak ng aming relo
Ni minsan nagawa akong paglaruan ng aking panaginip at kasama raw kita
Kung minsan man ako ay natulala sa lalim ng aking iniisip nang dahil sa ating nakaraan
Nang dahil sa marami ang tumatakbo sa aking isipan
Pero ako ay naniningalang-pugad at nakaupo sa aking kama
Dahil Buhay ay parang gulong, minsan ikaw ay nasa itaas, minsan ikaw ay nasa ibaba.
Next page