Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Donward Bughaw Apr 2019
Mababaw pa
ang aking pag-unawa
nakakalungkot na wala man lang
ka-alam alam sa mga bagay-bagay
na nangyayari sa aking buhay
isinilang akong walang utak,
at nang mamulat
saka pa lang naiintindihang lahat...
Sa bawat umaga,
libo-libong tulad ko ang nagdurusa.
Libo libong kabataan ang nagkalat sa ating mga lansangan. Karamihan sa kanila'y bunga ng malupit na mga karanasan. Kaya't sa tulang ito, nais iparating ng manunulat sa kanyang mga mambabasa ang damdamin ng isang bata.
Donward Bughaw Apr 2019
Nalalanghap ko
ang panghi sa nadaanang
eskinita,
napapansin sa sementadong pader ang mga salitang
nakasulat sa malalaking letra,
mga simbolong nagpapabatid ng huwad na kapatiran
marka,
pinta,
guhit
na nakakaakit,
nakakaantig
ang mga pasamano at pagbabating maririnig
na pinatatamis nang labi
pasimulan ang lahat sa beynte
hanggang sa umabot ng siyento-kensi
upang maipambibili ng pulang bote
at yosi
na kukuha nang huwisyo
ng sinumang magpaka bato
at sunod na inilabas,
isang matalim na kutsilyo
na isinaksak
sa sikmura ng kapatid ni Ka Ambo.
Naroroon ako ng matanaw
ang malungkot na pangyayaring ipininta ng gabi.
Isa ang fraternity sa mga pinaka-trend sa kolehiyo. Pero, minsan ba naitanong mo ang kahalagahan ng fraternity sa iyong sarili. May mga fraternity na ang hangad ang tunay na kapatiran at pagkakakilanlan pero may iba rin na ang gusto ay gulo lang. Pero hindi layunin ng isang samahan ang gumawa ng mg kalokohan, bagkus pagkakaisa at katahimikan. Depende ito sa kung paano dalhin ng isang miyembro ng kapatiran ang dinadalang sagisag ng pagkakapatiran.
Donward Bughaw Apr 2019
Hindi mo namalayan,
nagiging abo
na pala ang iyong buhok
na dati-rati ay sing-itim ng iyong mga matang
ngayo'y unti-unti ng nanlalabo;
at sa dati makinis na balat
umusli ang buto
at ugat
na tila nalalantang katawan
ng kapayas.
Sa paglipas ng panahon, hindi natin namamalayang tumatanda tayo.
Donward Bughaw Apr 2019
Huwag kang papadala
sa habag
na maaaring gamitin laban sa iyo
ng mga nagpapalagay
lamang,
lumalapit 'pag me kailangan
dala-dala ang platapormang
pamukaw sa mga proyektong hindi pa nasimulan
at sa halip,
paulit-ulit na bukambibig
at ang idadahila'y
mababaw na putik.

©2019
Nalalapit na naman ang eleksiyon. Siguraduhing tama ang pipiliin at ibobotong kandidato.
Donward Bughaw Apr 2019
Dalawampo!
Dalawampung ektarya ng lupa
ang nasa aking mga kamay
at paa;
at nais kong magkaroon
ng titulo
sa mga lupang ito
na akin pang nilinang
mula ng lumaki't nagka-uliran.
Sinasabing pag ang kuko ay marumi, ibig sabihin masipag.
Donward Bughaw Apr 2019
Ilang buhay pa
ang katulad nilang
makitil,
magkulambo ng tabla
at matabunan ng lupa
na nilinang at pinagyaman
nang mga sariling kamay at pa?

©2019
Para sa naging biktima ng Negros 14.
Donward Bughaw Apr 2019
Nakikiramay
ang langit sa inyong ganap
na pagpanaw,
naghihintay
nang inyong pagdating
at pagharap
sa Maykapal.


©2019
Lubos sa ating mga Pilipino ang labis na pananampalataya sa Maykapal. Marami sa atin ang naghangad na mapasalangit ang kaluluwa pagkatapos sumakabilang buhay kaya't natutong gumawa ng mabuti.
Next page