Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Donward Bughaw Apr 2019
Mababaw pa
ang aking pag-unawa
nakakalungkot na wala man lang
ka-alam alam sa mga bagay-bagay
na nangyayari sa aking buhay
isinilang akong walang utak,
at nang mamulat
saka pa lang naiintindihang lahat...
Sa bawat umaga,
libo-libong tulad ko ang nagdurusa.
Libo libong kabataan ang nagkalat sa ating mga lansangan. Karamihan sa kanila'y bunga ng malupit na mga karanasan. Kaya't sa tulang ito, nais iparating ng manunulat sa kanyang mga mambabasa ang damdamin ng isang bata.

— The End —