Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2019
Huwag kang papadala
sa habag
na maaaring gamitin laban sa iyo
ng mga nagpapalagay
lamang,
lumalapit 'pag me kailangan
dala-dala ang platapormang
pamukaw sa mga proyektong hindi pa nasimulan
at sa halip,
paulit-ulit na bukambibig
at ang idadahila'y
mababaw na putik.

Β©2019
Nalalapit na naman ang eleksiyon. Siguraduhing tama ang pipiliin at ibobotong kandidato.
Donward Bughaw
Written by
Donward Bughaw  19/M/Laparay, Talusan, ZSP
(19/M/Laparay, Talusan, ZSP)   
179
 
Please log in to view and add comments on poems