Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
866 · Jul 12
sweet lies
Justine Jade Jul 12
Maybe lies are sweet
because that's how sugarcoated
things tastes like
227 · Jul 12
to the governor
Justine Jade Jul 12
Aking binibini
Nagaantay na ang probinsya sa iyong yakap at halili
Pukawin mo ang himbing lupang sabik
sa iyong pagkalinga at serbisyong mapitik

Ngunit kung ikaw man ay hirap na
Nandito lang ako
Ang iyong magiging kwarto
Pupunasan ang stress at anxiety mo

Matulog kana ng mahimbing
Pagkat bukas sa liwayway ay syang pagsibol ng hangin
Unahin mo muna ang iyong nasasakupan
Bukas makalawa ay ako naman.
this was a personal dedication for me and I decided to upload it here because it matters
41 · Jul 12
line
Justine Jade Jul 12
you left me with an avenger-kind of promise

"I won't leave you
'til the end of the line"

so when time came that
you crossed them
you knew you knew that was your que
you left like a faded hue
17 · Jul 12
unassured
Justine Jade Jul 12
I'm assured by your
wanting.
yearning.
needing.

then the next day i cry
because you were
leaving.
fading.
disappearing.

— The End —