Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
fiachra breac Apr 2018
Is fuath liom mo fhoinn
Mar ní thuigim iad nó
Ní feidir liom?

Ba mhaith liom túsa
Agus do thine
Ach tá heagla ormsa.

— The End —