Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2018
Is fuath liom mo fhoinn
Mar ní thuigim iad nó
Ní feidir liom?

Ba mhaith liom túsa
Agus do thine
Ach tá heagla ormsa.
fiachra breac
Written by
fiachra breac  21/M/béal feirste
(21/M/béal feirste)   
383
   Emma
Please log in to view and add comments on poems