Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Cris Artist Jul 2016
OFW
Andto pa din sa Dubai, para maghanapbuhay
Na kung saan miss na miss na sina Tatay at Inay, at an lht ng ngmhl sa buhay., mahirap nga plng mawalay
lalo na kung minsay pagkain lng ay tinapay, toink! Pero ptuloy an buhay pra sa hinahangad na tagumpay.
1st poem in dubai, more to come.

— The End —