Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ako   ang   tama   lang   akong   nagising   naaalala   kung   lagi   kong   nang   mga   bakit   siguro   pala   kita   rin   kaibigan   tayo   pasensya   pero   dahil   isang   totoo   wala   mong   lugar   kahit   yung   patawad   bilang   ilusyon   nanatili   kang   iba   ulan   beses   sasabihing   saan   hanggang   ginawa   tila   mahalin   akin   tititigan   mahilig   pagmamahal   natin   mas   naman   lahat   papaanong   mula   nasaan   bang   mahal   sadya   mata   kuha   malakas   baka   bawat   maaaring   pumunta   kitang   bagay   una   talagang   dalawa   mali   noong   kaya   magmahal   pananggalang   agaran   pinili   dumating   magmukmok   alalay   namang   nabasa   masaya   mamahalin   dala   nahulog   mapungaw   tigilan   buhos   darating   ngunit   ambisyon   malinaw   makakapigil   panaginip   tanga   puso   nagtabing   ano   sabay   mananatili   pintuan   itong   sumugal   corny   niya   puno   uulitin   nananatili   salita   tuluyang   akala   nagbibigay   maging   maaari   panonood   pagtataya   kumain   paninilbihan   nagawa   paghimbing   tinig   iyon   malalim   pagbasa   inakala   marami   ganun   magkaibigan   naaaalala   pinagsasabi   nating   saya   ikaw   naging   ipinangako   tinext   kuwartong   sarili   alam   nakilala   tiwala   pinaniwalaan   umaasa   iyong   nabihag   galaw   pinagsaluhan   upang   sinasabi   jokes   pinuntahan   marahil   namamaga   napagkakamalian   tawanan   sulok   dating   pamilyar   masakit   paglundag   payong   ina   ipinaiiral   realidad   lagging   ipinakikita   magawa   umiibig   humihingi   nagpakatanga   pagkakaintindi   lamang   pelikula   nakita   talunan   piling   makasama   nararamdaman   nagmamalasakit   araw   tumaya   nabibihag   matanggap   yaya   napakalakas   aking   naloko   ating   lubusan   malaking   naalala   sakripisyo   sumama   boses   rito   tulad   nais   para   kasi   atensyon   sinuklian   nagsasabing   ilang   tuklasin   damdaming   paano   kakatawa   dadalhin   masasaktan   palihim   hilig   higit   nararanasan   damdamin   gawa   umibig   nanood   din   tinititigan   takot   tamang   kaiiyak