raquezha Sep 30
Núarín an huríng pagbaba kan duwáng kamót
pasíring sa mahalnás na háwak na nag gigibo kan búhay.  

Núarín an huríng pagkurahaw mo sa pangaran ko
habang kaulay ko an uniberso tanganing daé ka magpundo.

Sa likod ko ta napiling ipadagos an dálan kan búhay,
an henerasyon na madara kan satuyang pagkabúhay,
kitá an mga ákî na inapon kan panahon asin
kitá man an mga ákî na mapadagos
kan kasuhápon, ngunyán asin sa máabot na panahon.

Kitá an mga ákî, na pinangaki para kógoson
an kasâlan kan panahon. Daé ta man iní hinagad.
Basta naáraman ta nalang poón kan
sinabihan kita kun ano an tama asin salâ.

Ako, an hawak na inaapód mo pagkatapos mo magsigarilyo.
Iní an epekto kan paglaóg mo sa sakuyang uniberso.
apódon mo akong saímo, asin aapódon takang bitóon.
Bitóon na kaibáhan ko pirmí sa banggi.
Kun mawara ka man, aram kong masabog ka asin
igwa naman sarông uniberso an mabubuo
hanggang sa ako naman an masabog kaibáhan
an mga ákî na satuyang mabubuo.
raquezha Sep 4
Dae ko aram kun tano,
Pero saimo, gusto ko magtubod.
Ano daw yaon saimo -
Ta ika, gusto ko na intindihon?
Pirang aldaw pa sana man.
Pero an ibahan ta, magian.
Dati, dae mo ako mapasurat
Nin piyesa na dae mamundo.
Pero ngunyan, balewala an takot -
Ngunyan, dae na mapadaog.
Kun ano man an nakaagi mo,
Aakuon ko.
Aakuon an kaogmahan mo.
Aakuon an pagkukulang mo.
Naintindihan ko an paghadit mo,
Ta dawa ako, nakulugan man ako.
Dae ako mataram nin patapos,
Pero gusto ko na maaraman mo,
Sa pirang aldaw tang ibahan, naogma ako.
Sa pirang aldaw tang ibahan, pinaogma mo ako.
Gusto takang bistuhon na hararom,
Pero ipapaubaya ko na iyan sa panahon.
Kun ano man an kaluluwasan,
Iyan, satuya nalang maaaraman.
How to love a stranger
raquezha Aug 20
This is a story of a girl who goes into the shower
but she doesn't want to changed her clothes

And she's ******* infront of me
oh *** please I don't wanna see
cause it's tickles down there in me

and then we're
goin' on a free way
we're goin' on a highway
we're goin' to see a movie
we're goin' to see the stars
and watch the milky way
away from the city lights
oh my eyes see everything
even when it's dark

this is gonna be fun
we're gonna run
away from home
we're gonna run
to a place that we we're never ever
to a place that we we're never ever
to a place that we we're never been before

This is a story of a girl who goes into the shower
but she doesn't want to changed her clothes

And she's ******* infront of me
oh *** please I don't wanna see
cause it's tickles down there in me

And she's ******* infront of me
oh *** please I don't wanna see
cause it's tickles everything inside of me
raquezha Aug 20
Ako
An istorya na naisurat ngunyan
asin an istorya na nakrear kasuhapon
asin an istorya manungod
sa kun paano hanapon an sadiri,
kun pano pandangaton
an kada ritmo na kasabay
sa dalan kan buhay.
Iyo an istorya na
dae ko pagsasawaang iistorya.

Ini an istoryang dae kompleto,
sa likod kan mga tula,
kanta na naisurat,
Gabos ito para parahayon an sadiri. Hangga't yaon an kaniguan
dae matatapos an istorya
sa tula na sakuyang pinoonan,
araaldaw akong masurat
para tahuban an mga
piklat sa hawak,
an mga bukas na agihan
sa hawak ko.
Hangga't igwang pagkamoot
padagos an tula na pinoonan ko.
Kun gusto nindong maaraman
an istorya, mahahanap nindo ito
sa mga tula asin kantang naisurat ko.
This is my poem tribute to Kaniguan's 3rd Anniversary
raquezha Aug 4
I am
the kind of love
that's been hurt before.

I am
the kind of love
that surpasses their previous one.

I am
the kind of love that
cares about everything
and not only about romance.

I am
the kind of love
that says "I can do this now".

I am
the kind of love
that takes you to places
but still holds you to the ground.

I am
The kind of love
that kids didn't know about.

You are
The kind of love
that I'm talking about.
raquezha Jul 30
Minsan a kaipuhan ka tawo,
Talinga na migrungog,
Matang nakakabayad ka kulog,
Ngangang diri nag riribok.

Minsan mas maray
na magirongog,
kaysa sa sabayan
a pagsilyak ku pinagaagihan,
kaysa mag ngabil
sa uda man kamalmagan,
sa lugar na uda man iiyanan.

Minsan mas magayon na magtambay
sa lugar na uda pakialamanan,
sa kapehan, usip, surat
Sabay silyak kading mga namamatian.
My poem in Rinconada Dialect.
I'm from Iriga City, Philippines.

Bungog means 'Deaf'.'
raquezha Jul 12
Hindi ako takot umibig pero takot ako sa’yo.
Hindi dahil sa ayoko sa’yo kun’di sa tingin ko’y hindi malabong magkagusto ako sa’yo. Hindi malabong hanap-hanapin ko ang gabing ito at ang magagandang kwento mo.
Hindi malabong hanap-hanapin ko ang boses mo—ang mga titig mo… baka masanay ako.

Hindi ako takot umibig pero takot makong mahulog.
Sapagkat paano mo iibigin ang taong estranghero? Kung sa unang gabi palang ng iyong pagkikita ay nahulog ka na.
Nahulog sa kwentuhang matagal, sa kanyang boses na hindi pagal.
Sa mga ngiting nang-aakit,
sa mga matang nakakahumaling,
sa kanya na hindi pa kilala pero pakiramdam ko matagal na kaming nagkita.

Takot ako sa dilim,
pero mas takot ako sa liwanag. Takot akong makita ang sarili kong kasama ka.
Baka kasi pag nasanay na ako sa liwanag ay bigla na lang itong mamatay hanggang sa unti-unting dumilim ang paligid ko at baka masanay ulit ako.
Masanay ako na maglakad na para bang nakapikit. Maglakad patungo sa palaisipang lugar na paikot-ikot lang ang daan.
Baka bigla nalang akong yakapin ng dilim sabay bulong sakin ng "tumigil ka na tanga!"
Baka biglang lumabas ang mga kaibigan ko sa dilim at masanay sila sa liwanag.
Baka multohin nila ako habang tirik ang araw at habulin ako sa kung saan.
Baka habang tumatakbo ako palayo ay mabulag ako sa liwanag na dulot mo at baka mabangga ako at muling mabuhay ang mga alaga kong paru-paro.

Hindi ako takot sa patay, pero takot ako sa buhay.
Takot akong mabuhay ang mga daga sa aking dibdib na matagal nang nanginginig sa lamig.
Takot akong matunaw ang mga yelo na matagal nang nakapulopot sa puso ko.
Takot akong matunaw ang mga ito at lunurin ako sa pag aakalang tunay ang mga nararamdaman ko.
Takot ako sa majikang dulot ng pagibig na nag bibigay buhay sa mga patay na kandilang dala-dala ko.
Takot akong maging maliwanag ang paligid ko at makita ang katotohanan ng mundo.
Takot akong makita na ang mundo natin ay iisa pero mas takot akong malaman na iba pala ang gusto **** kasama.

Hindi ako takot mag-isa,
pero takot akong kasama ka.
Takot akong makasama ang mga dati **** kasama— baka kasi kung ano’ng sabihin nila.
O kaya pag kasama mo sila at kapag madami na sila maramdaman ko ulit kung pa’no ang mag-isa.

Hindi ako takot sa luma, pero takot ako sa bago.
Sana kahit may dumating na bago,
walang magbago. Sana kahit mag mukha na akong antigo, wag mo akong itago gaya ng mga nakalagay sa inyong aparador.
Hindi ako plato, kutsara o tinidor na gagamitin mo lang sa piling-piling okasyon dahil wala ka nang ibang opsyon.
Sa piling-piling araw na kung saan ipapagamit mo lang sa kung sino-sinong tao dahil yun lang ang silbi ko.
Takot ako
Takot ako
Natatakot akong mapalitan ng bago.
Takot ako
Takot ako
dahil lang meron bisitang darating kasabay ng pagtapon mo saakin.
Takot ako
Takot ako
Kasabay ng mga bago pang darating wag mo sana akong paglumain.

Hindi ako takot sa wakas pero takot ako sa simula.
Lahat kasi ng sinimulan ko parang laging may nakakapit na malas
lagi nalang gustong kumalas sa pagkakapit hanggang sa mag wakas.
Hindi kasi lahat ng wakas ay may kasunod na simula—
simula ng panibagong bukas.

Hindi ako takot sa sagot pero takot ako sa tanong.
Mahal mo na ba?
Mahal ka ba niya?
Takot akong masagot ang mga tanong ko ng "Oo" tapos sasabayan mo ng "pero" sa dulo;
ng "Oo" na may preno ang tono kaya takot sa tanong
pero mas takot ako sa sagot.
Mahal na kita mahal mo rin ba ako?

Madami man akong kinakatakutan kung anu-ano nalang gaya ng ikaw,
liwanag,
buhay,
simula,
bago
at makasama ka— lahat ng ito’y hindi mahalaga iibigin kita kahit anuman sabihin nila,
kahit hindi ako ang iyong mahal,
ang liwanag mo,
kahit iba na ang buhay mo,
kahit simula palang ng tulang ito ay takot na ako,
iibigin kita sa isip,
sa panaginip,
sa diwa,
sa mata,
sa tingin,
sa lambing,
matulog ka ng mahimbing
hanggang maubos ang kandilang minsang ikaw ang nagsindi kahit na lahat ng ito ay walang silbi.
Gagawan kita ng puntod na mag sisilbing paalala
na minsan akong nagpakatanga sa pagibig.
Gagawan kita ng puntod at doon ko ibabaon lahat ng ito sa limot.

Iibigin kita habang nililibing ang 'yong alaala. Ililibing kita habang iniibig ko ang iyong alaala.
Next page