Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 7
Ako ay tumaya sa pag ikot ng ruleta
Tumaya dahil umaasang sakin ito'y tatama
Sa sobrang dami ng aking tinaya tila'y nawalan ng pagasa
Pano ba naman ni isang beses ako'y hindi pinagpala
Written by
Nahte  18/M
(18/M)   
  441
   yv
Please log in to view and add comments on poems