Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2020
Di alam ang bawat sasabihin
Pero alam ang nararamdaman,

Mga bawat linya ng sulat
Ako ay basta basta namumulat,

Namumulat sa katotohonan
Hinding hindi kita bibitawan,

Hawak ang iyong mga kamay
Naka tingin sa iyong mga mata

At sasabihin,

Mahal kita.
Mahal kita.
Kenn
Written by
Kenn  18/M
(18/M)   
  764
 
Please log in to view and add comments on poems