Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2019
siguro lilipas din 'to
parang paglipas ng damdamin natin
tila tinanggay
inanod
nawala
at ngayong may posibilidad muling makita
ay natatakot sa kung anong pwedeng magawa
sa damdaming lumipas, tinanggay, nawala
Written by
Random Guy  23/PH|DXB
(23/PH|DXB)   
494
   Bogdan Dragos
Please log in to view and add comments on poems