Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 7
akin na lamang ikukubli
itong nadaramang 'di nagpapahuli
alam na sa sariling mali
dapat lang na ito'y itanggi
o, ang aking hirayaβ€”
ikaw ay liligaya
sa piling ng iyong sinisinta
at ako'y
magiging malaya
at magiging masaya (na lamang)
para sa inyong dalawa
Written by
zee
  212
     3
Please log in to view and add comments on poems