Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 20
at paglabas sa apat na dingding ng silid-aralan,
ang debate ukol sa karapatan
ay iba nang usapan

na kung saan hindi lamang talino at boses
ang sandata
kundi pati rin ang pagpadyak
ng dalawang kinakalyong paa
Written by
joriz m  19/M/Manila
(19/M/Manila)   
  1.3k
   zee
Please log in to view and add comments on poems