Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2019
Natapos na uli ang ulap na makulimlim
Nariyan na ang init kasunod ay magandang takipsilim

Nagbabagang araw na pumaparoon na sa kanyang pagtago
Ang ganda ng iyong ilaw ay pagmamasdan ko
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
  3.7k
     Julie alise, Liam Peare and Poolza
Please log in to view and add comments on poems