Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2018
pakiusap,

mahalin mo siya,
dahil
mahal mo talaga

hindi dahil
di kana
niya mahal
kaya napalingon ka lang sa kanya
Angelika Duliguez
Written by
Angelika Duliguez  24/F/Philippines
(24/F/Philippines)   
  725
     MM, Dasho, Vlads and Jessa Asha
Please log in to view and add comments on poems