Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2015
ang balaraw na may KATAM !
- - - - sa bala raw ay TAKAM !
kung sa aking pasakalye ay may kulang ba?
,,,heto na't muli daraan pa sa kalye ang titik A !

minsan sa isang unan AT KAMA
lapis at papel tanging KA MATA
napapa-taglish.... " i...AM TAKA "
as in surprised nga---TAMA KA

sa sistemang nababagay AT AKMA
sabi ng iba sa akin,may "AMAT KA"
ayon naman sa ilan- ako'y "MAKATA"
Β Β it's just a fiction-a make-believe! sa tagalog "MA-KATA"
i inscribed bantayog because any monument from now ,, ;) i will encounter many memorial living legend here in "Hello Poetry"
solEmn oaSis
Written by
solEmn oaSis  Malabon City Philippines
(Malabon City Philippines)   
  5.9k
     solEmn oaSis, ---, From A Heart and NvrMnd
Please log in to view and add comments on poems