Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ako   ang   hindi   kung   dahil   lang   iyong   buhay   kahit   wala   kong   walang   patuloy   nabubuhay   akong   kitang   mong   sinasabi   mga   mundo   alam   oras   isang   kita   kaya   sarili   lahat   mundong   tuwing   basta   gagawin   magtago   makakatakas   pluma   ngunit   sumama   man   marami   mas   kang   akin   kaibigan   ilang   pait   nitong   makinig   iyo   makilala   kaibuturan   sakit   tandaan   niyo   laging   totoo   panghuhusga   pilit   madalas   ito   pakiusap   beses   sino   sila   magagawa   kapag   rin   pensword   kanilang   takasan   malinggal   pagbalot   kalaban   isasakdal   intindihin   saan   daigin   toto   aking   maabot   ipapatalos   pinta   depresyon   balon   matamlay   mali   masakit   mahilig   nagmistulang   guguluhin   bawat   ikukulong   galak   utak   natatakam   makakalabas   nakikipaglaro   titigil   susundan   katumbas   nagagalak   pintuan   kaniyang   sapat   isarado   panahon   emosyon   bula   parang   pilat   kamay   panulat   dulot   mapapala   sugat   magliyab   mabuhay   peke   pahihirapan   nina   nakaranas   hawakan   kukutyain   awa   pagtakas   madadaig   husga   marilag   ulan   puso   hinihintay   bintana   pagpapapansin   kabilang   lantang   masayang   matagal   malulupig   lumalakas   gulay   lugar   problema   madadala   dinapuan   nakikita   ano   sinabi   kapalaran   niyakap   gayong   piitan   damdamin   kakatok   ring   talaga   katapat   nakilala   hangarin   siyang   matinik   makakatas   mata   tutulong   bagay   mapusok   lungkot   kevin   kakikintalan   kagubatan   namumutiktik   sinapit   malaman   iimik   dila   malalang   pagluha   juan   plumang   mapagtangis   maging   binuling   aangkinin   talab   pusong   ilihim   pawang   mahal   taong   salitang   ipagpilitan   aayawan   papasukin   babaguhin   isaisip   mahagilap   nila   hilain   usok   leeg   sisirain   ipapaalala   hatid   tatamuhing   dusa   uwak   paiiyakin   titiyaking   kitilin   huwag   takot   tutungayawin   pagpapanggap   kaysa   sabik   kulang   daing   hiwaga   makalabas   tigil   pagpapapanggap   solusyonan   sakaling   papasok   tulad   luhang   hitik   ipakilala   dasal   pinipili   salita   mananatili   pinapasok   mistulang   higanteng   nawasak   aagawin   lilikhain   pawis   alat   pinatulis   halika   kutya   huwad   layuan   hanggang   iba   susi   yayanigin   tiwala   nararamdamang   nalasap   inani   hahampas   ialay   gilitan   patago   gagambala   ginawa   patawad   pakinggan   john   suntok   isa   matuka   nang   papunta   kamatayan   miserable   sayo   kolaborasyon   rubdob   nelo   maghasik   san   lalakas   sumuko   habang   ikaw   umpisahan   mararanasan   minsan   ulit   razalan   nagbibiro   salot   kasinungalingan   malasahan   hayag   mula   malalasap   pahina   naglahong   pumikit   sisira   unawain   ulop   suliranin   para   makikinig   labis   luha   gugulo   sasaktan   nagsasabi   lucifer   gumuhit   nagtangkang   dapuan