Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
  May 2015 Astrid Andersen
cwhite
If I ....had the means I would clean these city streets.

If I ..... Could find the right words I would speak to our young teens.

If I ..... could paint a picture I'd paint it
on a wall .
A picture with you ,him and me.
Laughing ,hugging and living carefree.

All the colors, all the faces ,all the different type of races.... Lets unite and
grow strong, so we can take all these wrongs and make things right.

Because no matter what at the end of the day , its all about us..... The Human Race........
  May 2015 Astrid Andersen
blythe
There are times we are miles apart
But never have I felt you were that far
Coz in each others hearts
We are always there.
We had gone through the toughest times
When everything seems to fall down
But you have never backed down
Coz you know you have to fight for us.
You have always been there for me
Carefully watching me
Always ready to help me.
It is your unconditional love
And unending support
That I am always thankful of.
Thank you will never be enough
To show my gratitude and my happiness
For having a mother like you.
No word can be enough
To say how great you are as a mom;
Best is an understatement
To describe a mother like you.
Forever and always,
I will be grateful to God for having you;
Forever and always,
I will love you Mama!
Happy Mother's Day! :)
Dedicated to my SuperMAMA! :) <3
Astrid Andersen May 2015
Jeg er dårlig til at være vred
Jeg får ondt i maven, når jeg tænker onde tanker
Jeg kan ikke sige, hvad jeg mener, hvis min mening er ondskabsfuld
Jeg går med de vrede ord inden i mig selv
Jeg tænker dem, mener dem, overvejer og omformulerer dem
Jeg slipper dem ikke (måske tør jeg en dag)
Jeg tror det er bedst sådan
Jeg tror ikke nogen får noget ud af mine vrede ord
Jeg kan heldigvis klare at have dem i bur ind til videre
Jeg håber min omtanke holder føringen og lader dummer personer uvidne

Jeg skriver dem måske ned nu. Bare ordene, ikke mere. For ordene er vel ikke onde, før de er i kontekst og til eller om nogen.
Dumme
Uintiligente
Irriterende
Fatsvage
Taber
Et ord så slemt, at jeg ikke har det i mit ordforråd
Tarvelige
Ubetænksomme
Jeg hader dig!
Astrid Andersen May 2015
regninger er så smukt symetrisk et ord, med så nedern en betydning at det burde laves om.
Next page