Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
lunasteria Apr 2020
sa paglubog ng araw ay nakatakda ang pagsikat ng buwan
magniningning ang mga bituin
huhuni ang may sanlibong kuliglig
maririnig ang daing ng nagdadalamhati

"magandang gabi, buwan."
nakabibingi ang katahimikan
walang tugon subalit tiyak na may nakikinig
madilim ngunit siguradong may nagmamasid

iihip ang malamig na amihan
sa pagsambit ng mga panaghoy,
bubuhos ang ulan mula sa mga mata
hihiyaw sa galit at hapis ang nagtitimpi

titigil ang mga kuliglig
mag-iibayo ang katahimikan
patuloy na lalagaslas ang ilog sa 'di kalayuan,
kasabay ng rumaragasang damdamin
bababa ang buwan mula sa langit
mahuhulog ang mga tala
ako'y mababalot ng hiwaga
"Paalam na mahal." Yan ang huling katang narinig ko mula sa iyong bibig, ang mga salita na tila mga kutsilyong namutawi sa aking dibdib. Naalala ko ang araw ng ating pagtatapos, ang sabay nating pagsaksi sa takipsilim, ang unti-unting pag-angat ng buwan, at ang paglangoy ng mga bituin na tila mga isda sa ating paningin. Mahal. Oo, mahal pa rin kita, ikaw ang natatanging tama sa aking mga pagkakamali, ikaw ang rason sa likod ng mga bakit, ikaw ang ngayon sa tanong na kailan. Oo, ikaw, ikaw na minahal ko ng matagal na panahon at ngayon ay nilisan ang piling ko, sana nakinig na lang ako sa nanay ko, sana binuksan ko ang tenga ko para sa mga sermon ng ate ko, at sana nakita ko ang mga babala tungkol sayo. Ang tanga-tanga ko. Oo, ang bobo ko, sana nakinig na lang ako sa mga payo ng kaibigan ko.

— The End —