Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
"Paalam na mahal." Yan ang huling katang narinig ko mula sa iyong bibig, ang mga salita na tila mga kutsilyong namutawi sa aking dibdib. Naalala ko ang araw ng ating pagtatapos, ang sabay nating pagsaksi sa takipsilim, ang unti-unting pag-angat ng buwan, at ang paglangoy ng mga bituin na tila mga isda sa ating paningin. Mahal. Oo, mahal pa rin kita, ikaw ang natatanging tama sa aking mga pagkakamali, ikaw ang rason sa likod ng mga bakit, ikaw ang ngayon sa tanong na kailan. Oo, ikaw, ikaw na minahal ko ng matagal na panahon at ngayon ay nilisan ang piling ko, sana nakinig na lang ako sa nanay ko, sana binuksan ko ang tenga ko para sa mga sermon ng ate ko, at sana nakita ko ang mga babala tungkol sayo. Ang tanga-tanga ko. Oo, ang bobo ko, sana nakinig na lang ako sa mga payo ng kaibigan ko.
katrina paula Jul 2015
May panapos din ang mga salita o parirala o pangungusap na di-buo ang diwa
Maaari ring hintuan ng mga patlang ang saglit na katahimikan
Tunay na isang pang-uyam ang linggwistika ng pag-ibig
Para sa isang taong tulad kong napagod na hanapin
Ang katapusan ng mga pangungusap na di mahintuhan
Naalala kita muli
7/12/2015

— The End —