Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Hindi alam kung tama pa ba?
Ang nararamdaman ko para sa kaniya
Pag-ibig na tila ipinagbabawal
Hahayaan ba ang pusong sumugal?

Puso'y sumasaya kapag kausap siya
Ngunit alam kong ako'y pansamantala
Habang di pa tugma ang nararamdaman ng dalawa
Ako muna ang pamalit sa kaibigan kong napakahalaga
Para sa mga taong pansamantalang binibigyan ng atensyon
Habang wala pa ang kaibigang dapat siya ang karelasyon
Bluie Apr 2016
paminsan pangungusap
kadalasan tanong

paminsan nagmumula sa'yo
kadalasan nanggagaling sa'kin

paminsan kay hirap sabihin
kadalasan kay sarap pakinggan

paminsan binibitawan
ng may kasiguraduhan
kadalasan may kalakip
na pagdadalawang isip

paminsan may kahulugan
kadalasan hindi maintindihan

paminsan walang bakas ng kasinungalingan
kadalasan di mahagilap ang katotohanan

paminsan tapat at totoo
kadalasan hanggang panaginip na lamang

— The End —