Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Johan Nel Apr 8
Die grys winter gras
Kruip stadig in die groen in
Soos my lewe saam jou
Is daar geen versoening

Ek **** die ***** Koue
Hart van ys, las van die dood
So voel my binneste soms
'n Hart van lood

Tog loer die warm bal son
Skrefies deur blou spookasem
Die warmte sal weer kom
'n Vuur in 'n reënboog lugballon
© Johan Nel 2020.04.08 07:51

— The End —