Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ang saya natin sa puerto prinsesa
At kung saan saan pa tayo nagpunta
Sobrang saya ko dahil sa nakasama kita
Sobrang saya mo dahil tayo ay muling nagkita

Eee
Nagising ako
Wala palang tayo
Nananaginip lang pala ako
Hahaha ang saya lang pero malungkot..

— The End —