Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2023
Nasa dulo na ng aking dila,
ang mga hinahanap na kataga.
Maraming nais ibigkas na talata,
pero ang buod ay nasa dalawang salita.


Mahal Kita.
Jethro Nhero Cuizon
Written by
Jethro Nhero Cuizon  25/M/Philippines
(25/M/Philippines)   
3.7k
 
Please log in to view and add comments on poems