Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 13
Noong nasa bahay tayo, mag ka tabi at naka higa sa kwarto. Kinuha ko bigla ang kamay mo at nilagay sa dibdib ko, banda sa puso ko at ang sabi ko β€œito, sayo lang to” sana tanda mo pa, kahit lasing tayong dalawa.
Tuesday

4/14/20
Written by
Angel Nicole  16/F/Ph
(16/F/Ph)   
  279
     Gamaliel, Dasho and Reyna
Please log in to view and add comments on poems